TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG BIÊN

Tiêu điểm

Image

Thông báo về Kỳ thi Đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia

Trường Cao đẳng nghề Long Biên triển khai tổ chức đánh giá; cấp Chứng chỉ Kỹ năng nghề Quốc gia Bậc 3 trong tháng 11 năm 2019 cho người lao động thuộc ngành nghề: May công nghiệp

Image

Trường Cao đẳng nghề Long Biên tổ chức đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia

Sáng ngày 22/6 tại Trường Cao đẳng nghề Long Biên, Trung tâm đánh giá nghề Quốc gia- LBC đã tổ chức đánh giá kỹ năng nghề may công nghiệp, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề Quốc gia bậc 3 cho 24 thí sinh là giáo viên đang giảng dạy nghề may tại các trường Trung cấp, Cao đẳng trong và ngoài ngành May công nghiệp.

Image

KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA THÁNG 12/2018

Thực hiện theo kế hoạch đánh giá năm 2018, Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia LBC lập đã tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề May công nghiệp bậc 1 và bậc 2 tháng 12 năm 2018 cho người lao động thuộc ngành nghề: May công nghiệp

Image

LBC tổ chức đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia- nghề May công nghiệp

Sáng ngày 2/12, tại Trường cao đẳng nghề Long Biên, Trung tâm đánh giá nghề nghiệp quốc gia LBC đã tổ chức kỳ đánh giá kỹ năng nghề may công nghiệp- bậc 1 cho 50 thí sinh là công nhân của Xí nghiệp May 2 và May 5- Tổng công ty May 10.

Image

Huấn luyện an toàn hóa chất 2018

Ngày 5/5/2018 tại trường Cao đẳng nghề Long Biên, May 10 đã tổ chức lớp huấn luyện an toàn hóa chất định kỳ hàng năm.