TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG BIÊN

Tiêu điểm

Image

Thiết kế Veston cổ Sam

Môn học: Cắt may sản phẩm thời trang Veston

Giáo viên: Nguyễn Thị Hoàn

Lớp học: C45MA

Image

Unit 12. Health (Leson 2)

Môn học: Tiếng Anh 2

Giáo viên: Nguyễn Thị Hạnh

Lớp học: C36CLC

Image

Bài 10. Nhận biết các cử động trong ngành may

Môn  học: Thiết kế công nghệ

Giáo viên: Nguyễn Thị Hằng Nga.

Lớp học: C45MA

Image

Chương III. An toàn lao động

Môn: An toàn Lao động

Giáo viên: Vũ Văn Dương

Lớp: C46CLC, T46TB

Image

Thiết kế Veston nữ cổ sam

Mô đun: Cắt may Thời trang Veston

Giáo viên: Nguyễn Thị Hoàn

Lớp học: C45MA