TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG BIÊN

Tiêu điểm

Image

Bài 3. Lập quy trình Công nghệ

Mô đun: Thiết kế công nghệ

Giảng viên: Đặng Cẩm Thu

Khoa: May & Thiêt kế thời trang

Image

Bài 3.2: Cắt, may áo veston cổ sam

Mô đun: Thiết kế áo veston thời trang

Giảng viên: Nguyễn Thị Hoàn

Image

Bài 3: Thiết kế , cắt , may áo veston nam cổ sam

Giáo viên: Nguyễn Thị Hoàn

Môn Học: Cắt, may veston thời trang

Lớp : C45MA

Ngày đăng: 19/5/2021

Image

Bài 3.4 Kiểm tra kiểm soát chất lượng công đoạn là gấp , đóng gói

Môn học : Quản Lý Chất Lượng

Giáo viên: Nguyễn Thị Hoàn

Lớp : C45CLC

Ngày đăng : 6/5/2021

Image

Thiết kế mẫu cơ sở quần, áo

Môn học: Cơ sở thiết kế trang phục

Giáo viên: Lưu Thu Trang

Lớp học: C46CLC