TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG BIÊN

Tiêu điểm

Image

Bài 7: Thiết kế dây chuyền may

Môn học: Thiết kế công nghệ

Giáo viên: Nguyễn Thị Hằng Nga

Lớp học: C44CLC

Image

Unit 6: Too/Enough (Quá/Đủ)

Môn học: Tiếng Anh 2

Giáo viên: Trần Thị Thu Hòa

Lớp học: C45MA, T45TB

Image

Bài 9: Làm việc với bảng biểu

Môn học: Tin học đại cương

Giáo viên: Nguyễn Thị Dung

Lớp học: C45MA1

Image

Thời gian chế tạo ra 1 sản phẩm (bấm giờ)

Mô đun: Thiết kế công nghệ

Giáo viên: Nguyễn Thị Hằng Nga

Lớp học: C44CLC

Image

Bài 3: Quản lý chất lượng là gấp đóng gói

Môn học: Quản lý chất lượng

Giáo viên: Nguyễn Thị Hoàn

Lớp học: C44CLC