TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG BIÊN

Tiêu điểm

Image

Bài 3.3.2. Kiểm tra chất lượng công đoạn May

Mô đun: Quản lý chất lượng

Giáo viên: Nguyễn Thị Hoàn

Image

Bài 3.3. Kiểm tra chất lượng công đoạn may

Mô đun: Kiểm tra chất lượng sản phẩm

Giáo viên: Nguyễn Thị Hoàn

Image

Chương 4: Chính sách sản phẩm

Giáo viên: Nguyễn Thị Tuyết

Môn học: Marketing

Lớp: C46CLC

Ngày đăng: 14/12/2021

Image

Bài 3: TK áo veston nam ve xếch,2 hàng khuy (tiếp)

Giáo viên: Nguyễn Thị Hằng Nga

Môn học: Thiết kế sản phẩm veston

Lớp: C46CLC

Ngày đăng: 13/12/2021

Image

Bài 3.2. Kiểm tra chất lượng công đoạn Cắt

Giáo viên: Nguyễn Thị Hoàn

Môn học: Quản lý chất lượng

Lớp: C46CLC

Ngày đăng: 10/12/2021