TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG BIÊN

Tiêu điểm

Image

Bài 2: Cơ sở thiết kế trang phục

Giáo viên: Lưu Thu Trang

Môn học: Cở sở thiết kế trang phục

Lớp: T47HH

Ngày đăng: 23/3/2022

Image

Bài 1: Cơ sở thiết kế trang phục

Giáo viên: Lưu Thu Trang 

Môn học: Cơ sở thiết kế trang phục

Lớp: C47HH

Ngày đăng: 23/3/2022

Image

Chương IV: Pháp luật và An toàn vệ sinh lao động

Giáo viên: Vũ Văn Dương

Môn học: An toàn lao động

Lớp: C47MA, T47TT, C47TB

Ngày đăng: 17/2/2022

Image

Bài 3.5: Kiểm tra chất lượng công đoạn thêu, giặt

Giáo viên: Nguyễn Thị Hoàn

Môn học: Quản lý chất lượng

Lớp: C46CLC

Ngày đăng: 10/1/2022

Image

Bài 3.3.2. Kiểm tra chất lượng công đoạn May

Mô đun: Quản lý chất lượng

Giáo viên: Nguyễn Thị Hoàn