TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG BIÊN

Tiêu điểm

Image

Bài 10: Tổng quan về Microsoft Excel

Môn học: Tin học đại cương

Giáo viên: Nguyễn Thị Dung

Lớp học: C45MA1

Image

Bài 3.5. Kiểm tra, kiểm soát CLSP ở công đoạn thêu, giặt

Môn học: Quản lý chất lượng sản phẩm

Giáo viên: Nguyễn Thị Hoàn

Lớp học: C44CLC

Image

Bài 7: Thiết kế dây chuyền may

Môn học: Thiết kế công nghệ

Giáo viên: Nguyễn Thị Hằng Nga

Lớp học: C44CLC

Image

Unit 6: Too/Enough (Quá/Đủ)

Môn học: Tiếng Anh 2

Giáo viên: Trần Thị Thu Hòa

Lớp học: C45MA, T45TB

Image

Bài 9: Làm việc với bảng biểu

Môn học: Tin học đại cương

Giáo viên: Nguyễn Thị Dung

Lớp học: C45MA1