TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG BIÊN

Tiêu điểm

Image

Unit 6.2: Too/Enough (Part 2) (Quá/Đủ)

Môn học: Tiếng Anh 2

Giáo viên: Trần Thị Thu Hòa

Lớp học: T45KS-SB

Image

Các loại hình phục vụ và kỹ năng phục vụ Âu Á tiêu biểu

Môn học: Nghiệp vụ nhà hàng

Giáo viên: Nguyễn Thị Tuyết

Lớp học: C45KS, T45KS-SB

Image

Bài 4: Kiến thức thực đơn

Môn học: Nghiệp vụ nhà hàng

Giáo viên: Nguyễn Thị Tuyết

Lớp học: C45KS, T45KS-SB

Image

Unit 3. There is/There are

Môn học: Tiếng Anh 2

Giáo viên: Trần Thị Thu Hòa

Lớp học: T45KS-SB

Image

Bài 3:Công tác chuẩn bị phục vụ trong nhà hàng

Môn học: Nghiệp vụ nhà hàng

Giáo viên: Nguyễn Thị Tuyết

Lớp học: C45KS, T45KS-SB