TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG BIÊN

Tiêu điểm

Image

Bài 16. Xử lý đồ giặt là và giặt khô (tiếp) + Bài 17. Dịch vụ minibar và cắm hoa.

Giáo viên: Ngô Thị Quỳnh Mai 

Môn học : Nghiệp vụ phục vụ buồng 

Lớp: C47KS

Ngày đăng: 9/3/2022

Image

Bài 16: Xử lý đồ giặt và giặt khô

Giáo viên: Ngô Thị Quỳnh Mai

Môn học: Nghiệp vụ phục vụ buồng

Lớp: C47KS

Ngày đăng: 8/3/2022

Image

Bài 1. Sử dụng máy tính cơ bản

Môn học: Tin hoc

Giáo viên: Nguyễn Thị Dung

Image

Bài 14. Xử lý chuyển đổi buồng và xử lý tài sản thất lạc và tìm thấy ( tiếp).

Giao viên: Ngô Thị Quỳnh Mai 

Lớp: C47KS

Môn học: Nghiệp vụ phục vụ buồng 

Ngày đăng: 1/3/2022

Image

Bài 13. Vệ sinh phòng khách quan trọng ( VIP) + Bài 14. Xử lý chuyển đổi buồng và xử lý tài sản thất lạc và tìm thấy.

Giáo viên: Ngô Thị Quỳnh Mai

Môn học: Nghiệp vụ phục vụ buồng

Lớp: C47KS

Ngày đăng: 23/02/2022