TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG BIÊN

Tiêu điểm

Image

Chương 5. Chức năng lãnh đạo

Môn học: Quản trị học

Giáo viên: Nguyễn Thị Tuyết

Lớp học: C46KS

Image

Chương II. Quản trị CLDV Du lịch

Môn học: Quản lý chất lượng dịch vụ

Giáo viên: Nguyễn Thị Vân Khánh

Lớp học: C46KS

Image

Chương 2: Lập kế hoạch, chiến lược nguồn nhân lực

Môn: Quản trị nguồn nhân lực.

Giáo viên: Nguyễn Thị Tuyết

Lớp học: C45KS

 

Image

Môn: Nghiệp vụ Buồng

Môn: Nghiệp vụ Buồng
Bài mở đầu+ bài 1: Giới thiệu tổng quan nghiệp vụ buồng
Giáo viên: Ngô Thị Quỳnh Mai
Lớp: C46KS
Image

Tổng quan bộ phận buồng

Môn học: Nghiệp vụ buồng

Giáo viên: Ngô Thị Quỳnh Mai

Lớp: T46KS.SB1

Ngày đăng: 26/2/2021