TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG BIÊN

Tiêu điểm

Image

Bài 6. Thủ tục nhận buồng và đăng ký khách

Giáo viên: Ngô Thị Quỳnh Mai

Môn học: Nghiệp vụ lễ tân

Lớp: T46KS- SB1, T46KS- SB2, T46KS- SB3

Ngày đăng: 12/10/2021

Image

Chương 2: Kinh doanh lưu trú (tiếp)

Giáo viên: Nguyễn Thị Tuyết

Môn học: Tổng quan du lịch

Lớp: T45KS-SB1

Ngày đăng: 12/10/2021

Image

Bài 5. Đặt buồng

Giáo viên: Ngô Thị Quỳnh Mai

Môn học: Nghiệp vụ lễ tân

Lớp: T46KS- SB1, T46KS- SB2, T46KS- SB3

Ngày đăng: 10/10/2021

Image

Bài 1. Ứng dụng Microsoft Office trong Khách sạn (Tiếp)

Mô đun: Tin học ứng dụng Khách sạn

Giáo viên: Nguyễn Thị Dung

Image

Bài 1: Khái quát về hoạt động giao tiếp

Giáo viên: Nguyễn Thị Vân Khánh

Môn: Giao tiếp trong kinh doanh

Lớp: T47KS-SB1

Ngày đăng: 7/10/2021