TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG BIÊN

Tiêu điểm

Image

Bài 2: Vật liệu may

Giáo viên: Đặng Thị Cẩm Thu

Môn học: Vật liệu may

Lớp học: 47NL 1+2

Ngày đăng: 16/12/2021

Image

Bài 1: Khái niệm vật liệu may

Giảng viên: Đặng Thị Cẩm Thu

Môn học: Vật liệu may

Lớp học: 47NL 1+2

Ngày đăng: 14/12/2021

Image

Bài 16: Xây dựng yêu cầu kỹ thuật (tiếp)

Giáo viên: Nguyễn Thị Hằng Nga

Môn: TK công nghệ

Lớp: C45CLC

Ngày: 24/11/2021

Image

Bài 4: Phương pháp thiết kế chuyền

Giáo viên: Đặng Thị Cẩm Thu

Môn học: Công nghệ sản xuất

Lớp: 45 TT

Ngày đăng: 15/6/2021

Image

BÀI 3: XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC THỜI GIAN GIA CÔNG SẢN PHẨM (TIẾP THEO)

Giáo viên: Đặng Thị Cẩm Thu

Môn học: Công Nghệ Sản Xuất

Lớp: C45TT

Ngày đăng: 08/06/2021