TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG BIÊN

Các nét đặc trưng

Trường Cao Đẳng Nghề Long Biên

LỢI THẾ CỦA MÔ HÌNH TRƯỜNG BÊN CẠNH DOANH NGHIỆP

+ Được thừa hưởng giá trị văn hóa của doanh nghiệp: Tính nghiêm túc, kỷ luật và trách nhiệm.

+ Giảng dạy trên công nghệ, máy móc, thiết bị hiện đại của Tổng công ty May 10 và cũng là hiện đại nhất trong ngành may mặc thế giới.

+ Chương trình đào tạo kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành nghề

+ Đội ngũ giáo viên là cán bộ quản lý giàu kinh nghiệm tực tế tại Tổng Công ty May 10

Trường Cao Đẳng Nghề Long Biên

Trường Cao Đẳng Nghề Long Biên