TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG BIÊN

Tiêu điểm

Image

Chương III. An toàn lao động

Môn: An toàn Lao động

Giáo viên: Vũ Văn Dương

Lớp: C46CLC, T46TB

Image

UNIT 16 - THERE IS & THERE ARE

Môn học : Anh văn cơ bản phần 1

Giáo viên : Nguyễn Thị Hạnh

Lớp : T46 TT-SB T46TB-SB

Ngày đăng: 23/2/2021

Image

Bài giảng môn An Toàn Lao Động

Môn học : An Toàn Lao Động

Giáo viên : Vũ Văn Dương

Lớp học : C46CLC T46TB

Image

Unit 7:The parts of body (Bộ phận cơ thể)

Môn học: Tiếng Anh 2

Giáo viên: Trần Thị Thu Hòa

Lớp: C45MA1, C45CLC, T45TB

Image

Unit 8: The simple future tense (Thì tương lai đơn)

Môn học: Tiếng Anh 2

Giáo viên: Trần Thị Thu Hòa

Lớp học: T45KS-SB