TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG BIÊN

KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA THÁNG 12/2018

1. ĐỐI TƯỢNG VÀ SỐ LƯỢNG THAM DỰ

Nghề May công nghiệp: 200 thí sinh đủ điều kiện dự thi, trong đó:

  • Bậc 1: 50 thí sinh thi thuộc Tổng Công ty May 10, 100 thí sinh thuộc Trung tâm thương mại và Sản xuất công nghệ cao Hưng Hà; 
  • Bậc 2: 50 thí sinh thi thuộc Xí nghiệp May Hưng Hà 

2. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

  • Đánh giá kỹ năng nghề Bậc 1 (50 thí sinh:  (Danh sách đính kèm, danh sách 2)) ngày 01-06/12/2018 tại Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề LBC, Trường CĐN Long Biên.

         Địa chỉ: Số 765A, đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

  • Đánh giá kỹ năng nghề Bậc 2 (50 thí sinh: (Danh sách đính kèm)) ngày 07-12/12/2018 tại Xí nghiệp May Hưng Hà. 

          Địa chỉ: Thị trấn Hưng Hà, Thị trấn Hưng Hà, Huyện Hưng Hà, Thái Bình

          Địa chỉ: Thị trấn Hưng Hà, Thị trấn Hưng Hà, Huyện Hưng Hà, Thái Bình

3. KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ:

Ngày 26/12/2018

TTĐGKNN_LBC