TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG BIÊN

THÔNG BÁO VỀ KỲ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA 2020

Thực hiện nhiệm vụ do Tổng cục giáo dục nghề nghiệp giao cho Trường Cao đẳng nghề Long Biên về việc tổ chức thí điểm đánh giá; cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

Trường Cao đẳng nghề Long Biên triển khai tổ chức đánh giá; cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 3  trong tháng 06 năm 2020 cho người lao động thuộc ngành nghề: May công nghiệp

Trung tâm đánh giá KNNQG-LBC xin thông báo và mời cán bộ nhân viên đang công tác tại các đơn vị, các giáo viên đang giảng dạy nghề may tại các trường Trung cấp, Cao đẳng trong và ngoài ngành May công nghiệp tham gia kỳ đánh giá trên. Cụ thể:

 1. NGHỀ ĐÁNH GIÁ VÀ TRÌNH ĐỘ ĐÁNH GIÁ
 2. Nghề đánh giá: Nghề May công nghiệp
 3. Bậc trình độ đánh giá: Bậc 3 (25 người)
 4. ĐỐI TƯỢNG VÀ SỐ LƯỢNG THÍ SINH
 5. Đối tượng: Là CBGV đang làm việc tại Trung tâm GDTX, trường Trung cấp, Cao đẳng có đào tạo nghề May công nghiệp.

Yêu cầu:

Đối với người đăng ký tham dự kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia ở trình độ kỹ năng nghề bậc 3 cần đáp ứng được một trong các điều kiện sau đây:

 1. Có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 2 hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp (trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp hoặc bằng nghề, công nhân kỹ thuật) tương ứng với nghề tham dự và có ít nhất 02 (hai) năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong nghề kể từ khi có chứng chỉ hoặc bằng tốt nghiệp đó;
 2. Có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng chỉ sơ cấp tương ứng với nghề tham dự và có ít nhất 05 (năm) năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong nghề kể từ khi có chứng chỉ đó;
 3. Học xong chương trình cao đẳng (cao đẳng nghề) tương ứng với nghề tham dự
 4. Có ít nhất 06 (sau) năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong nghề đó
 5. Số lượng: 25 thí sinh Bậc 3
I. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ
 1. Thời gian: Từ ngày 19/06/2019 – 23/06/2020 tại Trường Cao đẳng nghề Long Biên
 2. Tổ chức đánh giá:

TT

Nội dung đánh giá

Hình thức đánh giá

1

Lý thuyết

Trắc nghiệm

2

Thực hành

Thực hành

 II. HỒ SƠ:

- Phiếu đăng ký tham dự có dán ảnh màu nền màu trắng của cá nhân, cỡ 04x06 cm chụp kiểu chứng minh nhân dân(Biểu mẫu số 03)

- Một (01) ảnh thẻ 4x6 cm;

- Một (01) bản chụp một trong các loại giấy tờ để chứng minh điều kiện quy định tại mục I của thông báo này

III. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

Hồ sơ đăng ký và các vướng mắc trong quá trình thực hiện đề nghị các đơn vị, cá nhân liên hệ về Trung tâm Đánh giá kỹ năng nghề quốc gia LBC, Trường Cao đẳng nghề Long Biên.

Địa chỉ: 765A – Nguyễn Văn Linh – Sài Đồng – Long Biên – Hà Nội

Điện thoại: (024) 36740833 / Fax: (024) 36750360

Liên hệ cá nhân: Đ/c Nguyễn Thị Giang – Trung tâm Đánh giá KNN quốc gia LBC - DĐ: 0963 363 260.
Trân trọng thông báo!

KT. HIỆU TRƯỜNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Trần Quý Dân