Image

TAY NGHỀ LÀ VŨ KHÍ ĐỂ HỘI NHẬP

“Công nhân bậc 7 còn quý hơn kỹ sư, người có học vị cao. Nghề nghiệp tốt chính là vũ khí cho ta vào đời”

                Nói về những thách thức cho người lao động khi Việt Nam gia nhập Hiệp định đối tác Kinh tế xuyên thái bình dương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn trong thời hội nhập, công nhân phải tiếp tục học tập, nâng cao chất lượng tay nghề, tay nghề chính là vũ khí để hội nhập

Đọc tiếp

Chuyên ngành đào tạo