TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG BIÊN

Mắt xích không thể thiếu trong ngành Dệt may

Dệt may là ngành hàng có giá trị xuất khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam với kim ngạch xuất khẩu năm 2019 đạt hơn 39 tỷ USD. Và để đạt được giá trị đó, bên cạnh hàng triệu công nhân may đang làm việc thì có một lực lượng không nhỏ đang làm công tác vận hành, bảo trì và sửa chữa các thiết bị may. Đó được gọi là Nghề sửa chữa thiết bị may.Ngày 4/11/2020
Ban TT - LBC