TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG BIÊN

TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ TẠI DOANH NGHIỆP PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP HIỆU QUẢ

Hiện nay với sự phát triển chóng mặt về hệ thống thiết bị điện tử được lập trình làm tăng năng suất và chất lượng sản phẩm của các Doanh nghiệp May thời trang. Vì vậy đào tạo theo chuẩn đầu ra của các nghề là Sinh viên phải có trình độ hiểu biết về các loại thiết bị hỗ trợ cho người lạo động trong quá trình làm việc. Phương châm học đi đôi với hành vẫn luôn được đề cao đối với các ngành nghề, các môn kĩ thuật, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu lao động cho các doanh nghiệp  

Với lợi thế Trường cạnh Doanh nghiệp mà rất ít nơi có. Trường LBC luôn tạo điều kiện cho Sinh viên được trải nghiệm thực tế ngay từ khi đào tạo các Mô đun – Môn học cơ bản. Điều này giúp sinh viên được cập nhật nhanh nhất những quy trình làm việc theo sự phát triển không ngừng của khoa học trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Bởi vì không một Nhà trường nào cũng có thể liên tục đầu tư các thiết bị máy móc hiện đại như vậy cho công tác giảng dạy.

Để bài học luôn gắn liền với thực tế tại doanh nghiệp, Vừa qua sinh viên Khóa 42MA - Ngành may thời trang với chương trình học các Mô đun – Môn học chuyên ngành năm thứ 3 về các vị trí nghiên cứu triển khai sản xuất của phòng kỹ thuật. Giáo viên đã tổ chức đưa sinh viên đi học tập thực tế để lấy các số liệu ngay trên các dây chuyền sản xuất, Cắt, May, Là. Tại đây,  sinh viên được quan sát và tiếp cận với các hình thức sản xuất, các mặt hàng khác nhau và toàn bộ các hệ thống thiết bị hiện đại nhất được sử dụng cho ngành may hiện nay.

         Sau mỗi buổi đi thực tế tại doanh nghiệp về, các em sinh viên thấy rất rõ lợi ích của việc thu thập những số liệu từ thực tế sản xuất để áp dụng vào bài học. Các em đã phân tích được sự logic khi học lý thuyết và sự khác biệt khi áp dụng vào thực tế tại Doanh nghiệp từ đó các em đã đưa ra nhiều phương án để giải quyết các tình huống thực tế trong sản xuất, nhờ vậy các em hiểu bài nhanh hơn và sâu hơn.

Kết thúc buổi học tập thực tế tại Doanh nghiệp, Các em sinh viên được hướng dẫn làm báo cáo tổng hợp các nội dung học tập thực tế. Qua đó các em đã có cơ sở đê nhận định lại các vị trí công việc phù hợp với năng lực của bản thân. Đây chính là tiền đề cho việc các em lựa chọn chuyên đề thực tập tốt nghiệp một cách chính xác nhất. Điều này giúp cho các em có sự chuẩn bị tốt kỳ thực tập để khi tốt nghiệp các em có thể đáp ứng được yêu cầu của Doanh nghiệp

Điều đó được sinh viên Nguyễn Thị Ngọc khóa 42MA  chia sẻ “ Việc học tại trường chỉ là kiến thức cơ bản giống như một bức tranh hay mô hình được gọt sẵn, nhưng kiến thức học được tại Doanh nghiệp mới giúp cho mô hình đó chuyển động một cách rõ nét hơn về một ị trí công việc hoặc những yêu cầu kiến thức, kỹ năng khi làm tại vị trí công việc đó. Nhờ vậy chúng em lựa chọn chuyên đề thực tập tại vị trí công việc đó sẽ chính xác hơn”

Trong nhiều năm qua trường CĐN Long Biên đã định hướng đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp cũng như sắp xếp cho sinh viên đi thực tập thực tế tại các vị trí công việc theo từng chuyên ngành đào tạo, điều đó khẳng định một lần nữa việc áp dụng chương trình đào tạo 2 + 1 (hai năm học tập, thực hành tại trường và 1 năm thực tập tại doanh nghiệp) là định hướng đúng đắn.

Tháng 21/10/2018

Ban TT - LBC