TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG BIÊN

LBC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ, CẤP CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA Nghề: May công nghiệp

Được thành lập và hoạt động chính thức từ năm 2012, Trung tâm được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ cho việc thực hiện đánh giá kỹ năng nghề, bao gồm: Phòng lý thuyết và thi thực hành, nhà xưởng với các thiết bị, phương tiện, dụng cụ đáp ứng yêu cầu quy định của đề thi theo từng bậc kỹ năng nghề quốc gia LBC; xây dựng đội ngũ chuyên gia có trình độ, năng lực cao đảm bảo đủ năng lực đánh giá kỹ năng nghề cho người lao động.

Thực hiện theo kế hoạch đánh giá năm 2018, Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia LBC lập sẽ tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề May công nghiệp bậc 1 và bậc 2 tháng 12 năm 2018 cho người lao động thuộc ngành nghề: May công nghiệp như sau:

1. ĐỐI TƯỢNG VÀ SỐ LƯỢNG THAM DỰ

Nghề May công nghiệp: 200 thí sinh đủ điều kiện dự thi, trong đó:

  • Bậc 1: 50 thí sinh thi thuộc Tổng Công ty May 10, 100 thí sinh thuộc Trung tâm thương mại và Sản xuất công nghệ cao Hưng Hà; 
  • Bậc 2: 50 thí sinh thi thuộc Xí nghiệp May Hưng Hà 

2. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

  • Đợt 1: Đánh giá kỹ năng nghề Bậc 1 (50 thí sinh:  (Danh sách đính kèm, danh sách 2)) ngày 01-06/12/2018 tại Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề LBC, Trường CĐN Long Biên.

         Địa chỉ: Số 765A, đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

  • Đợt 2: Đánh giá kỹ năng nghề Bậc 2 (50 thí sinh: (Danh sách đính kèm)) ngày 07-12/12/2018 tại Xí nghiệp May Hưng Hà. 

          Địa chỉ: Thị trấn Hưng Hà, Thị trấn Hưng Hà, Huyện Hưng Hà, Thái Bình

          Địa chỉ: Thị trấn Hưng Hà, Thị trấn Hưng Hà, Huyện Hưng Hà, Thái Bình

Ngày 29/11/2018

Ban TT - LBC