TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG BIÊN

HỌC NGHỀ VỚI CHI PHÍ 0 ĐỒNG

Có rất nhiều con đường dẫn đến thành công. Bạn chọn con đường nào cho mình? Học đại học, học cao đẳng? Học nghề với chi phí 0 đồng là cách chọn hiệu quả và sáng suốt của nhiều bạn trẻ khi chọn trường Cao đẳng nghề Long Biên. Chúng ta hãy cùng xem câu chuyện của bạn Nguyễn Thị Thảo, cựu sinh viên lớp 42CLC niên khóa 2016 - 2018.

Ngày 16/7/2019

Ban TT - LBC