TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG BIÊN

Chi bộ Trường cao đẳng nghề Long Biên đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Thực hiện theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 về thi hành điều lệ Đảng; Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (khoá XII) “Về đại hội đảng bộ các cấp tiến tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”;  Kế hoạch số 34-KH/ĐU ngày 24/2/2020 của Đảng ủy Tổng công ty May 10 về “Tổ chức đại hội Chi bộ trực thuộc tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công tyMay 10 khóa 32 (nhiệm kỳ 2020 – 2025), chiều ngày 13/3/2020, Chi bộ trường Cao đẳng nghề Long Biên long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. 

Tham dự đại hội có 15 đồng chí đảng viên của chi bộ. Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Việt Hà - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội của chi bộ trường Cao đẳng nghề Long Biên nhiệm kỳ 2017-2020. Trên cơ sở đánh giá những ưu điểm và hạn chế, báo cáo đã trình bày rõ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chi bộ trong nhiệm kỳ tới (2020- 2022). Chi bộ xác định công tác chuyên môn là nhiệm vụ quan trọng và xuyên suốt, cùng với giáo dục nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin cho cán bộ, Đảng viên, nhân viên nhà trường sẽ quyết định chất lượng và tương lai phát triển của một nhà trường. Do đó, Chi bộ đã quan tâm đặc biệt đến nhiệm vụ lãnh đạo công tác chuyên môn mà nhiệm vụ cơ bản là tuyển sinh; mở hợp tác với doanh nghiệp, trường đại học tạo cơ hội phát triển học tập cho học sinh, sinh viên; tập trung đào tạo nguồn lực có kỹ năng tay nghề, thái độ nghề nghiệp; tự đào tạo, nghiên cứu khoa học nâng cao nghiệp vụ cho giảng viên.

Đồng chí Nguyễn Việt Hà - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường báo cáo thực hiện Nghị quyết

Trong nhiệm kỳ qua, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo thườn xuyên, kịp thời của Đảng ủy, lãnh đạo tổng công ty, phát huy những lợi thế có được của mô hình trường bên cạnh doanh nghiệp trong việc đào tạo kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên, tạo môi trường học tập thực tiễn tại doanh nghiệp, từng bước tiến kịp với yêu cầu của doanh nghiệp. Chi bộ cũng tăng cường giáo dục rèn luyện đội ngũ đảng viên thông qua các nhiệm vụ được giao để nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu. 

Để đóng góp vào những kết quả đã đạt được, những tồn tại hạn chế của chi bộ, chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020 cũng như những mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Đại hội đã tập trung thảo luận sôi nổi và bổ sung ý kiến quan trọng vào dự thảo báo cáo chính trị, phân tích, đánh giá tình hình, những kết quả đạt được, những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của nhiệm kỳ qua; xác định các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu từ nay đến năm 2022

Với tinh thần đổi mới, phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm của đảng viên. Sau hơn 3 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đúng trình tự, Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, thực hiện đảm bảo 4 các nội dung sau theo yêu cầu:

  1. Tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2022.
  2. Thảo luận, đóng góp ý kiến cho các nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 -2022
  1. Bầu Cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 gồm 03 đồng chí: 

           - Đồng chí Nguyễn Việt Hà - chức vụ Bí thư chi bộ

           - Đồng chí Trần Quý Dân - chức vụ Phó Bí thư chi bộ

           - Đồng chí Nguyễn Đăng Khoa - chức vụ Chi ủy viên Chi bộ. 

  1. Bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty May 10 gồm 5 đồng chí Đào Thanh Bình, Phạm Thu Hằng, Lê Quang Hưng, Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Hằng Nga.

Cấp ủy chi bộ Trường Cao đẳng nghề Long Biên nhiệm kỳ 2020-2022

Đại hội chi bộ trường Cao đẳng nghề Long Biên đã thành công tốt đẹp, Nghị quyết chi bộ được thông qua là căn cứ, cơ sở để chi bộ lãnh đạo thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu của trường Cao đẳng nghề Long Biên trong thời gian tới.

Ngày 15/03/2020

Ban TT - LBC