TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG BIÊN

Chi phí học bằng 0 - Mô hình đạo tạo chất lượng cao tại trường Cao đẳng Nghề Long Biên

Từ nhiều năm nay, trường Cao đẳng nghề Long Biên (trực thuộc Tổng công ty may 10) đã xây dựng thành công mô hình đào tạo chất lượng cao với chi phí học bằng 0. Chính mô hình đào tạo này đã tạo ra cơ hội nghề nghiệp cho hàng trăm các em học sinh, sinh viên trong cả nước.

Ngày 18/7/2019

Ban TT - TCT