TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG BIÊN

Tiêu điểm

Image

Tiếng Anh 2: Unit 6.2

Unit 6.2: Too/Enough (Quá/Đủ)

Giáo viên: Trần Thị Thu Hòa

Lớp học: C45TT, T45TT-SB 

Image

Marketting chương IV

Chương IV: Chiến lược sản phẩm

Giáo viên: Nguyễn Thị Tuyết

Khoa: KTDL

Image

Thiết kế Veston B2

Bài 1: Thiết kế áo Veston nữ một lớp kiểu cổ 2 ve (tiếp)

Giáo viên; Đặng Thị Cẩm Thu

Lớp học; C44TT

Image

Lịch sử thời trang

Chương I: Lịch sử phát triển trang phục trên thế giới

Giáo viên: Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Lớp học: C45TT, T45TT-SB

Image

Trang trí cơ bản

Bài 4: Phương pháp trang trí căn bản

Giáo viên: Trần Hải Yến

Lớp học: C45TT, T45TT-SB