TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG BIÊN

Tiêu điểm

Image

Bài 2: Thiết kế áo veston nữ 1 lớp kiểu cổ đứng

Môn học: Thiết kế áo Veston

Giáo viên: Đặng Thị Cẩm Thu

Lớp học: C44TT

Image

Trang trí hình vuông

Môn học: Trang trí cơ bản

Giáo viên: Trần Hải Yến

Lớp học: T45TT-SB

Image

Part of the body (Bộ phận cơ thể)

Môn học: Tiếng Anh 2

Giáo viên: Trần Thị Thu Hòa

Lớp học: C45TT, T45TT-SB

Image

Chương VI. Chính sách phân phối

Môn học:Maketting

Giáo viên: Nguyễn Thị Tuyết

Khoa: KTDL

Image

Trang trí hình tròn

Môn học: Trang trí cơ bản

Giáo viên: Trần Hải Yến

Lớp học: T45TT-SB