TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG BIÊN

Tiêu điểm

Image

Chương 4: Trang phục các dân tộc Việt Nam- phần 2

Môn học: Lịch sử thời trang

Giáo viên: Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Lớp học:  C45TT, T45TT-SB

Image

Chương 4: Trang phục các dân tộc Việt Nam- phần 1

Môn học: Lịch sử thời trang

Giáo viên: Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Lớp học: C45TT và T45TT-SB

Image

Chương 3: Thời trang và mốt

Môn học: Lịch sử thời trang

Giáo viên: Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Lớp học: C45TT, T45TT-SB

Image

Chương VII. Chính sách xúc tiến

Môn học: Marketting

Giáo viên: Nguyễn Thị Tuyết

Khoa: KTDL

Image

Chương 2: Khái quát về trang phục Việt Nam theo dòng lịch sử

Môn học: Lịch sử thời trang

Giáo viên: Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Lớp học: C45TT, T45TT-SB