TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG BIÊN

Tiêu điểm

Image

Thiết kế áo jacket 3 lớp dáng thẳng

Môn học: Thiết kế sản phẩm công sở

Giáo viên: Lưu Thu Trang

Lớp: C45TT

Ngày đăng: 25/2/2021

Image

Unit12 - Health

Môn Học: Anh Văn cơ bản phần II

Giáo viên: Nguyễn Thị Hạnh

Lớp: C46CLC T46TB C46KS

Ngày đăng: 25/2/2021

Image

Tạo hiệu ứng trình chiếu

Môn học: Tin học

Giáo viên: Nguyễn Thị Dung

Lớp học: T46TT-SB

Image

Thiết kế mẫu khảo sát

Môn học: Thiết kế mẫu công nghiệp

Giáo viên: Đặng Thị Cẩm Thu

Lớp: C45TT

Ngày đăng: 24/2/2021

Image

Giới thiệu tổng quan về Power Point

Môn: Tin học

Giáo viên: Nguyễn Thị Dung

Lớp T45TT-SB