TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG BIÊN

Tiêu điểm

Image

BÀI 3: XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC THỜI GIAN GIA CÔNG SẢN PHẨM (TIẾP THEO)

Giáo viên: Đặng Thị Cẩm Thu

Môn học: Công Nghệ Sản Xuất

Lớp: C45TT

Ngày đăng: 08/06/2021

Image

Bài 2 : Thiết Kế Công Nghệ

Giáo viên : Đặng Thị Cẩm Thu

Môn Học: Công Nghệ Sản Xuất

Lớp : 45 TT

Ngày đăng : 19/5/2021

Image

BÀI 3 -GIÁC SƠ ĐỒ MẪU

Giáo viên : Đặng Thị Cẩm Thu

Môn học : Thiết Kế Mẫu Công Nghiệp

Lớp : 45TT

Ngày đăng : 14/5/2021

Image

BÀI 1: THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ

Giáo viên: Đặng Thị Cẩm Thu

Môn học: Mô Đun Công Nghệ Sản Xuất

Lớp: 45 TT

Ngày đăng: 12/5/2021

Image

Bài 1. Thiết kế mẫu khảo sát (Tiếp)

Môn học: Thiết kế mẫu công nghiệp

Giáo viên: Đặng Thị Cẩm Thu

Lớp học: C45TT