TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG BIÊN

Tiêu điểm

Image

Unit 4: Have got/Has got

Môn học: Tiếng Anh 2

Giáo viên: Trần Thị Thu Hòa

Lớp học: C45CLC, C45MA, T45TB

Image

Unit 3.2: There is/There are

Môn học: Tiếng Anh 2

Giáo viên: Trần Thị Thu Hòa

Lớp học: C45CLC, C45MA, T45TB

Image

Tiếng Anh 2: Unit 3.1

Unit 3.1: There is, There are

Giáo viên: Trần Thị Thu Hòa

Lớp học: C45CLC, C45MA, T45TB

Image

Tiếng Anh 2: Unit 2

Unit 2: Giving directions (Hỏi và chỉ đường)

Giáo viên: Trần Thị Thu Hòa

Lớp: C45CLC, C45MA, T45TB

Image

Tiếng Anh 2: Unit 1

Unit 1:  The past simple tense (Thì quá khứ đơn)

Giảng viên: Trần Thị Thu Hòa

Lớp học: C45MA, C45CLC, T45TB