TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG BIÊN

Tiêu điểm

Image

Chương 1: Khái quát về hoạt động du lịch và khách sạn.

Giáo viên: Nguyễn Thị Tuyết

Môn học: Tổng quan du lịch

Lớp: Lớp T47KS.SB1

Ngày đăng: 21/9/2021

Image

Bài 1: Giới thiệu về nghiệp vụ lễ tân ( tiếp)

Môn: Nghiệp vụ lễ tân

Giáo viên: Ngô Thị Quỳnh Mai

Lớp: T46KS- SB1, T46KS-SB2, T46KS- SB3
 
Ngày đăng: 20/9/2021
 
 
 
Image

Bài 2- Đồ uống và các kỹ thuật pha chế đề uống- Phần 1

Giáo viên: Nguyễn Thị Vân Khánh

Môn học: Pha chế đồ uống (Tiếp)

Lớp: T46KS1,2,3 và C46KS

Ngày đăng: 14/9/2021

Image

Bài mở đầu + Bài 1: Giới thiệu về nghiệp vụ lễ tân

Giáo viên: Ngô Thị Quỳnh Mai

Môn học: Nghiệp vụ lễ tân

Lớp: T46KS-SB1, T46KS-SB2, T46KS-SB3

Ngày đăng: 13/09/2021

Image

Khái quát về đồ uống pha chế

Giáo viên: Nguyễn Thị Vân Khánh

Môn học: Pha chế đồ uống

Lớp: T46KS1,T46KS2, T46KS3, C46KS

Ngày đăng: 7/9/2021