TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG BIÊN

Tiêu điểm

Image

chương 5: Chức năng lãnh đạo

Môn học: Quản trị học

Giáo viên: Nguyễn Thị Tuyết

Image

Bài 1. Tổng quan nghiệp vụ phục vụ buồng

Tên môn học: Nghiệp vụ phục vụ buồng
Tên bài học: Bài 1. Tổng quan nghiệp vụ phục vụ buồng
GV: Ngô Thị Quỳnh Mai
Image

Bài 3: Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh

Giáo viên: Nguyễn Thị Vân Khánh 

Môn học: Giao tiếp trong kinh doanh

Lớp: T47KS2, C47KS

Ngày đăng: 16/12/2021

Image

Chương 4: Chức năng tổ chức

Giáo viên: Nguyễn Thị Tuyết

Môn học: Quản trị học

Lớp: T47KS-SB1

Ngày đăng: 15/12/2021

Image

Bài 3. Các loại đồ cung cấp cho buồng ( tiếp) + Bài 4. Chuẩn bị và sắp xếp xe đẩy

Môn học: Nghiệp vụ phục vụ buồng
GV: Ngô Thị Quỳnh Mai
Lớp: T47KS - SB1
Ngày đăng: 15/12/2021