TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG BIÊN

Tiêu điểm

Image

Chương VI. Chức năng kiểm soát

Môn học: Quản trị học

Giáo viên: Nguyễn Thị Tuyết

Image

Chương 5: Chính sách giá

Môn học. Marketting

Giáo viên: Nguyễn Thị Tuyết

Image

Bài 4. Chuẩn bị và sắp xếp xe đẩy (tiếp)

Môn học: Nghiệp vụ phục vụ buồng

Giáo viên: Ngô Thị Quỳnh Mai

Image

Chương III. Xử lý văn bản cơ bản (Tiếp)

Môn học: Tin học đại cương

Giáo viên: Nguyễn Thị Dung

Image

Chương IV. Quản lý chất lượng sản phẩm dịch vụ

Môn học: Quản lý chất lượng sản phẩm

Giảng viên: Nguyễn Thị Vân Khánh