TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG BIÊN

Tiêu điểm

Image

Bài 12. Vệ sinh phòng khách trống sạch và cung cấp dịch vụ chỉnh trang buồng buổi tối ( tiếp) + Bài 13. Vệ sinh phòng khách quan trọng (VIP)

Môn học: Nghiệp vụ phục vụ buồng

Giáo viên: Ngô Thị Quỳnh Mai

Lớp: T47KS - SB1

 

Ngày đăng: 25/1/2022

 

Image

Chương 3. Quan hệ khách hàng trong công việc ( tiếp)

Giáo viên: Ngô Thị Quỳnh Mai
Môn học: Quan hệ và chăm sóc khách hàng
Lớp: T47KS - SB1
Ngày đăng: 20/1/2022

 

Image

Chương V. Xử lý trình chiếu cơ bản

Môn học: Tin học đại cương

Giáo viên: Nguyễn Thị Dung