TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG BIÊN

Tiêu điểm

Image

Chương 3. Quan hệ khách hàng trong công việc ( tiếp)

Giáo viên: Ngô Thị Quỳnh Mai
Môn học: Quan hệ và chăm sóc khách hàng
Lớp: T47KS - SB1
Ngày đăng: 20/1/2022

 

Image

Chương V. Xử lý trình chiếu cơ bản

Môn học: Tin học đại cương

Giáo viên: Nguyễn Thị Dung

Image

Bài 2. Mong đợi của khách hàng (tiếp) + Bài 3. Quan hệ khách hàng trong công việc

Giáo viên: Ngô Thị Quỳnh Mai

Môn học: Quan hệ và chăm sóc khách hàng

Lớp: T47KS-SB1

Ngày đăng: 13/1/2022