TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG BIÊN

Tiêu điểm

Image

Bài 7. Tiêu chuẩn chất lượng cho việc phục vụ buồng ( tiếp)

Môđun: Nghiệp vụ buồng

Giáo viên: Ngô Quỳnh Mai

Image

CHƯƠNG IV QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM DỊCH VỤ (Tiếp)

Môn: Quản lý chất lượng dịch vụ sản phẩm
Giảng viên: Nguyễn Thị Vân Khánh

Image

Chương IV. Xử lý bảng tính cơ bản (Tiếp)

Môn học: Tin học đại cương

Giáo viên: Nguyễn Thị Dung

Image

Chương IV. Quản lý chất lượng sản phẩm dịch vụ (Tiếp)

Môn học: Quản lý chất lượng

Giảng viên: Nguyễn Thị Vân Khánh