TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG BIÊN

Tiêu điểm

Image

Bài 9. Vệ sinh phòng tắm + Bài 10. Vệ sinh buồng khách đã trả.

Giáo viên: Ngô Thị Quỳnh Mai

Môn học: Nghiệp vụ buồng

Lớp: C47KS

Ngày đăng: 14/02/2022

Image

Bài 14. Xử lý chuyển đổi buồng và xử lý tài sản thất lạc và tìm thấy

Giáo viên: Ngô Thị Quỳnh Mai

Môn học: Nghiệp vụ buồng phòng

Lớp: T47KS-SB 1

 

Ngày đăng: 13/2/2022

 

Image

Bài 3. Quan hệ khách hàng trong công việc ( tiếp)

Giáo viên: Ngô Thị Quỳnh Mai

Môn học: Quan hệ và chăm sóc khách hàng

Lớp: T47KS-SB1

Ngày đăng: 27/01/2022

Image

Bài 7. Tiêu chuẩn chất lượng cho việc phục vụ buồng ( tiếp) + Bài 8. Làm giường.

Tên môn học: Nghiệp vụ phục vụ buồng

Giáo viên: Ngô Thị Quỳnh Mai

Lớp: C47KS

Ngày đăng: 26/01/2022

Image

Bài 12. Vệ sinh phòng khách trống sạch và cung cấp dịch vụ chỉnh trang buồng buổi tối ( tiếp) + Bài 13. Vệ sinh phòng khách quan trọng (VIP)

Môn học: Nghiệp vụ phục vụ buồng

Giáo viên: Ngô Thị Quỳnh Mai

Lớp: T47KS - SB1

 

Ngày đăng: 25/1/2022