TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG BIÊN

Tiêu điểm

Image

Bài 12. Vệ sinh phòng khách trống sạch và cung cấp dịch vụ chỉnh trang phòng buổi tối ( tiếp)

Giáo viên: Ngô Thị Quỳnh Mai 

Môn học: Nghiệp vụ phục vụ buồng

Lớp: C47KS

Ngày đăng: 21/02/2022

Image

Bài 4. Làm việc trong môi trường đa văn hoá ( tiếp) + Bài 5. Dịch vụ và sự thoả mãn của khách hàng.

Giáo viên: Ngô Thị Quỳnh Mai

Môn học: Quan hệ và chăm sóc khách hàng

Lớp: T47KS-SB1

Ngày đăng: 20/2/2022

Image

Bài 4. Làm việc trong môi trường đa văn hoá

Giáo viên: Ngô Thị Quỳnh Mai

Môn học: Quan hệ và chăm sóc khách hàng

Lớp: T47KS-SB1

Ngày đăng: 17/2/2022

Image

Bài 15. Kết thúc ca làm việc

Giáo viên: Ngô Thị Quỳnh Mai

Môn học: Nghiệp vụ phục vụ buồng

Lớp: T47KS-SB1

Ngày đăng: 15/02/2022