TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG BIÊN

Tiêu điểm

Image

Bài 2. Mong đợi của khách hàng (tiếp) + Bài 3. Quan hệ khách hàng trong công việc

Giáo viên: Ngô Thị Quỳnh Mai

Môn học: Quan hệ và chăm sóc khách hàng

Lớp: T47KS-SB1

Ngày đăng: 13/1/2022

Image

Bải 12: Vệ sinh phòng khách trống sạch và cung cấp dịch vụ chỉnh trang phòng buổi tối

Giáo viên: Ngô Thị Quỳnh Mai

Môn học: Nghiệp vụ buồng

Lớp: T47KS-SB1

Ngày đăng: 12/01/2022

Image

Chương IV. Sử dụng hàm và công thức

Môn học: TIn học đại cương

Giáo viên: Nguyễn Thị Dung

Image

Bài 4: Chuẩn bị và sắp xếp xe đẩy

Giáo viên: Ngô Thị Quỳnh Mai

Môn học: Nghiệp vụ buồng

Lớp: C47KS

Ngày đăng: 10/1/2022

Image

Bài 1. Chăm sóc khách hàng ( tiếp)

Môn học: Quan hệ và chăm sóc khách hàng

Giáo viên: Ngô Quỳnh Mai