TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG BIÊN

Tiêu điểm

Image

Chương III. Xử lý văn bản cơ bản

Môn học: Tin học đại cương

Giáo viên: Nguyễn Thị Dung

Image

CHƯƠNG II - HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ( Phần 2)

Bài giảng: Môn Quản lý chất lượng sản phẩm ( chương II - tiếp)
Lớp: T47KS1
Giảng viên: Nguyễn Thị Vân Khánh
Ngày đăng: 1/12/2021
Image

Bài 2: Nghi thức giao tiếp xã giao

Giáo viên: Nguyễn Thị Vân Khánh

Môn học: Giao tiếp trong kinh doanh

Lớp: T47KS2 + C47KS

Ngày đăng: 24/11/2021

Image

Chương 1: Tổng quan Quản trị học

Giáo viên: Nguyễn Thị Tuyết

Môn học: Quản trị học

Lớp: T47KS-SB1

Ngày đăng: 24/11/2021

Image

Bài 4. Hệ thống thông tin khách sạn (Tiếp)

Môn đun: Tin học ứng dụng trong QTKS

Giáo viên: Nguyễn Thị Dung