TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG BIÊN

Tiêu điểm

Image

Chương1: KHÁI QUÁT VỀ CLSP (Phần 1)

Môn: Quản lý chất lượng
Lớp T47Ks1
Giảng viên: Nguyễn Thị Vân Khánh
Ngày đăng:17/11/2021
Image

Chương II. Sử dụng máy tính cơ bản

Môn học: Tin học đại cương

Giáo viên: Nguyễn Thị Dung

Image

Bài 4. Hệ thống thông tin khách sạn

Mô đun: Tin học ứng dụng trong QTKS

Giáo viên: Nguyễn Thị Dung

Image

Chương I. Hiểu biết về CNTT cơ bản

Môn học: Tin học đại cương

Giáo viên: Nguyễn Thị Dung

Image

Bài 3. Xử lý đặt phòng qua mạng Internet

Mô đun: Tin học ứng dụng trong QTKS

Giáo viên: Nguyễn Thị Dung