TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG BIÊN

Tiêu điểm

Image

Chương 3: chức năng hoạch định

Giáo viên: Nguyễn Thị Tuyết

Môn học: Quản trị học

Lớp: T47KS-SB1

Ngày đăng: 7/12/2021

Image

CHƯƠNG II - HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ( Phần cuối)

Môn: Quản ký chất lượng sản phẩm
Lớp: T47KS1
Giảng viên: Nguyễn Thị Vân Khánh
Ngày đăng: 7/12/2021
Image

Chương 3: Phân đoạn thị trường

Giáo viên: Nguyễn Thị Tuyết

Môn học: Marketing

Lớp: C46CLC

Ngày đăng: 7/12/2021

Image

Chương 2: Môi trường quản trị

Giáo viên: Nguyễn Thị Tuyết

Môn: Quản trị học

Lớp: T47-KSSB1

Ngày đăng: 1/12/2021

Image

Bài 1: Tổng quan nghiệp vụ phục vụ buồng ( tiếp)

Giáo viên: Ngô Thị Quỳnh Mai

Môn học: Nghiệp vụ phục vụ buồng

Lớp: T47KS- SB1

Ngày đăng: 01/12/2021