TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG BIÊN

Tiêu điểm

Image

Bài 8: Thiết kế 1 số kiểu đầm khác (tiếp)

Giáo viên: Nguyễn Thị Hằng Nga

Môn học: Thiết kế cắt may đầm dạ hội

Lớp: C45MA

Ngày đăng: 29/9/2021

 

Image

Bài 5: Thiết kế váy cơ bản

Giáo viên: Nguyễn Thị Hằng Nga

Môn: TK váy, áo váy

Lớp: C46CLC

Ngày đăng: 27/9/2021

Image

Bài 9: Thao tác chuẩn trong ngành may

Giáo viên: Nguyễn Thin Hằng Nga

Môn học: Thiết kế công nghệ

Lớp: C45CLC

Ngày đăng: 21/9/2021

Image

Bài 3: Thiết kế chân váy cơ bản (tiếp)

Giáo viên: Nguyễn Thị Hằng Nga

Môn học: Thiết kế áo, váy

Lớp: C46CLC

Ngày đăng: 23/9/2021

Image

Bài 7: TK một số kiểu đầm khác (tiếp)

Giáo viên: Nguyễn Thị Hằng Nga

Môn học: Thiết kế cắt may dạ hội

Lớp: C45MA

Ngày đăng: 21/09/2021