TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG BIÊN

Tiêu điểm

Image

Bài 10 Thiết kế 1 số kiểu đầm khác

Giáo viên: Nguyễn Thị Hằng Nga

Môn: Thiết kế cắt may dạ hội

Lớp: C45MA

Ngày đăng: 12/10/2021

Image

Bài 11: PCLĐ và cân bằng chuyền

Giáo viên: Nguyễn Thị Hằng Nga

Môn: TK công nghệ

Lớp: C45CLC

Ngày: 4/10/2021

Image

Bài 6: TK đầm liền thân

Giáo viên: Nguyễn Thị Hằng Nga

Môn: TK váy, áo váy

Lớp: C46CLC

Ngày đăng: 4/10/2021

Image

Bài 9:TK một số kiểu đầm khác (tiếp)

Giáo viên: Nguyễn Thị Hằng Nga

Môn: TK cắt may dạ hội

Lớp: C45MA

Ngày: 4/10/2021

Image

Bài 10: Phân tích thao tác trong ngành may

Giáo viên: Nguyễn Thị Hằng Nga

Môn: Thiết kế công nghệ

Lớp: C45CLC

Ngày đăng: 27/9/2021