TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG BIÊN

Tiêu điểm

Image

Bài 13: PCLĐ và cân bằng chuyền (tiếp)

Giáo viên: Nguyễn Thị Hằng Nga

Môn: Thiết kế công nghệ

Lớp: C45CLC

Ngày đăng: 18/10/2021

Image

Bài 1: Thiết kế áo veston nữ 1 lớp

Giáo viên: Nguyễn Thị Hằng Nga

Môn: TK sản phẩm veston

Lớp C46CLC

Ngày đăng: 18/10/2021

Image

Bài 11: Thiết kế một số kiểu đầm khác (tiếp)

Giáo viên: Nguyễn Thị Hằng Nga

Môn: Thiết kế cắt may dạ hội

Lớp: C45MA

Ngày đăng: 18/10/2021

Image

Bài 12 PCLĐ và cân bằng chuyền(tiếp)

Giáo viên: Nguyễn Thị Hằng Nga

Môn: Thiết kế công nghệ

Lớp: C45CLC

Ngày đăng: 12/11/2021

Image

Bài 7 Thiết kế đầm liền thân (tiếp)

Giáo viên: Nguyễn Thị Hằng Nga

Môn: TK váy, áo váy

Lớp: C46CLC

Ngày đăng: 12/10/2021