TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG BIÊN

Tiêu điểm

Image

Bài 1: TK áo veston nữ 1 lớp (tiếp)

Giáo viên: Nguyễn Thị Hằng Nga

Môn: TK sản phẩm veston

Lớp: C46CLC

Ngày đăng: 1/11/2021

Image

Bài 13: Phương pháp may sản phẩm dạ hội

Giáo viên: Nguyễn Thị Hằng Nga

Môn: TK, cắt, may dạ hội

Lớp: C45MA

Ngày: 3/11/2021

Image

Bài 14 Thiết kế sơ đồ chuyền

Giáo viên: Nguyễn Thị Hằng Nga

Môn: TK công nghệ

Lớp: C45CLC

Ngày: 25/10/2021

Image

Bài 1: TK veston nữ 1 lớp (tiếp)

Giáo viên: Nguyễn Thị Hằng Nga

Môn: TK veston

Lớp: C46CLC

Ngày: 25/10/2021

Image

Bài 12: TK một số kiểu đầm khác (tiếp)

Giáo viên: Nguyễn Thị Hằng Nga

Môn: TK cắt may dạ hội

Lớp: C45MA

Ngày: 25/10/2021