TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG BIÊN

Tiêu điểm

Image

Bài 2 TK áo veston cổ ve chữ K (tiếp)

Giáo viên: Nguyễn Thị Hằng Nga

Môn: Thiết kế veston

Lớp: C46CLC

Ngày đăng: 16/11/2021

Image

Bài 16 Xây dựng yêu cầu kỹ thuật

Giáo viên: Nguyễn Thị Hằng Nga

Lớp: C45CLC

Môn: TK công nghệ

Ngày: 12/11/2021

Image

Bài 14: Xây dựng tài liệu kỹ thuật đầm dạ hội

Giáo viên: Nguyễn Thị Hằng Nga

Lớp: C45MA
Môn: TK, cắt, may dạ hội
Ngày: 10/11/2021

Image

Bài 2: TK áo veston nam cổ ve chữ K

Giáo viên: Nguyễn Thị Hằng Nga

Lớp: C46CLC

Môn: TK sản phẩm veston

Ngày: 11/11/2021

Image

Bài 15: Thiết kế sơ đồ cây

Giáo viên: Nguyễn Thị Hằng Nga

Môn: Thiết kế công nghệ

Lớp: C45CLC

Ngày đăng: 1/11/2021