TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG BIÊN

Tiêu điểm

Image

Bài 3. TK áo veston nam 2 hàng khuy ve xếch

Giáo viên: Nguyễn Thị Hằng Nga

Môn học: Thiết kế sản phẩm veston

Lớp: C46CLC

Ngày đăng: 29/11/2021

Image

BÀI 2: CÔNG TÁC QLCL SẢN PHẨM MAY MẶC

Giáo viên: Nguyễn Thị Hoàn

Môn học: Quản lý chất lượng

Lớp: C46CLC

Ngày đăng: 26/11/2021

Image

chương 1: Khái quát Marketing trong kinh doanh của doanh nghiệp.

Giáo viên: Nguyễn Thị Tuyết

Môn học: Marketing

Lớp: C46CLC

Ngày đăng: 23/11/2021

Image

Bài 2: TK áo veston nam cổ ve chữ K (tiếp)

Giáo viên: Nguyễn Thị Hằng Nga

Môn học: TK sản phẩm veston

Lớp: C46CLC

Ngày: 22/11/2021

Image

Bài 16 Xây dựng tài liệu kỹ thuật (tiếp)

Giáo viên: Nguyễn Thị Hằng Nga

Môn học: Thiết kế công nghệ

Lớp: C45CLC

Ngày đăng: 16/11/2021