TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG BIÊN

Tiêu điểm

Image

Bài 3.2: Thiết kế áo veston nam 2 hàng khuy, ve xếch

Giáo viên: Nguyễn Thị Hằng Nga

Môn học: Thiết kế sản phẩm veston

Lớp: C46CLC

Ngày đăng: 7/12/2021

Image

Bài 3.1: Kiểm tra chất lượng công đoạn chuẩn bị sản xuất

Giáo viên: Nguyễn Thị Hoàn

Môn học: Quản lý chất lượng

Lớp: C46CLC

Ngày đăng: 03/12/2021

Image

Chương 2: Môi trường marketing, ngành may thời trang

Giáo viên: Nguyễn Thị Tuyết

Môn học: Marketing

Lớp: C46CLC

Ngày đăng: 1/12/2021

Image

BÀI 2: CÔNG TÁC QLCL SẢN PHẨM MAY MẶC (tiếp)

Giáo viên: Nguyễn Thị Hoàn

Môn học: Quản lý chất lượng

Lớp: C46CLC

Ngày đăng: 30/11/2021

Image

Bài 16: XD yêu cầu kỹ thuật

Giáo viên: Nguyễn Thị Hằng Nga

Môn học: Thiết kế công nghệ

Lớp: C45CLC

Ngày đăng: 29/11/2021