TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG BIÊN

Tiêu điểm

Image

Bài 2: TK váy cơ bản ( tiếp)

Giáo viên: Nguyễn Thị Hằng Nga

Môn: TK váy, áo váy

Lớp C46CLC

Ngày đăng bài: 16/9/2021

Image

Bài 6: TK đầm dạ hội khác (tiếp)

Giáo viên: Nguyễn Thị Hằng Nga

Môn: TK dạ hội

Lớp: C45MA

Ngày đăng bài: 13/9/2021

Image

Bài 8: Xác định thời gian chế tạo sản phẩm

Giáo viên: Nguyễn Thị Nga

Môn: Thiết kế công nghệ

Lớp: C45CLC

Ngày đăng: 4/9/2021

Image

Bài 1: Thiết kế váy cơ bản

Giáo viên: Nguyễn Thị Nga

Môn: Thiết kế váy, áo váy

Lớp: C46CLC 

Ngày đăng: 4/9/2021

Image

Bài 5: Thiết kế một số kiểu đầm khác

Giáo viên: Nguyễn Thị Nga

Môn : TK,Cắt,may đầm dạ hội

Lớp: C45MA 

Ngày đăng: 4/9/2021