Image

TƯ VẤN - HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Hiện tại, Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia (LBC) -  Đơn vị hàng đầu trong công tác huấn luyện về an toàn lao động (ATLĐ), vệ sinh lao động (VSLĐ) với đội ngũ giảng viên là các chuyên gia giàu kinh nghiệm thực tế xuất phát từ chính môi trường lao động,  đã thực hiện tư vấn – huấn luyện cho nhiều doanh nghiệp với 05 đối tượng chính, đó là: Người làm công tác quản lý; Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách; Người lao động; Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động, người lao động là cán bộ an toàn vệ sinh viên trong doanh nghiệp.

Với mục tiêu cung cấp hệ thống văn bản pháp luật, hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về ATLĐ, VSLĐ; những nội dung cơ bản của công tác ATLĐ, VSLĐ; quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động cũng như người sử dụng lao động trong việc chấp hành quy định về  ATLĐ, VSLĐ, Trong 03 năm vừa qua, Trung tâm đã thực hiện huấn luyện cho 22 doanh nghiệp với tổng số hơn 36.000 lượt học viên thuộc 5 nhóm      

Nhóm 1: Nguời làm công tác quản lý kiêm phụ trách công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động tại đơn vị

Nhóm 2 - Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về ATLĐ, VSLĐ của cơ sở và Người làm công tác quản lý kiêm phụ trách công tác ATLĐ, VSLĐ;

Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động ;

Nhóm 4 - Người lao động, người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động).

Nhóm 6: Lao động là cán bộ an toàn vệ sinh viên, am hiểu nghiệp vụ (chuyên môn và kỹ thuật an toàn - vệ sinh lao động)

Qua các buổi tư vấn và huấn luyện, người lao động biết cách thực hành an toàn VSLĐ, xử lý tốt các tình huống trong quá trình sản xuất. Còn đối với người sử dụng lao động có thể chủ động hơn trong việc xây dựng, triển khai kế hoạch, biện pháp ATLĐ, VSLĐ, xây dựng môi trường làm việc, lao động an toàn trong doanh nghiệp.

Để tăng cường công tác ATLĐ, VSLĐ, giảm thiểu tai nạn lao động, tránh lãng phí tiền bạc, thời gian và công sức của các đơn vị, hy vọng các đơn vị, các doanh nghiệp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác ATLĐ, VSLĐ, người lao động ( đặc biệt là người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt, độc hại về  ATLĐ, VSLĐ). Làm tốt công tác này sẽ giúp cán bộ quản lý và người lao động yên tâm sản xuất, góp phần tăng năng suất và chất lượng công việc.

Thông tin liên hệ Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia LBC

TƯ VẤN – HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG:

Địa chỉ: 765 Nguyễn Văn Linh – Sài Đồng – Long Biên Hà Nội

Website: www.lbc.edu.vn – Email: hunglq@garco10.com.vn

Điện thoại: 043.674.0833 – Hotline: 0913.377.113

Chuyên ngành đào tạo