Image

Tổng Giám đốc May 10 xin hiến tặng tất cả bộ phận cơ thể.

Trong những ngày qua, câu chuyện hiến giác mạc của cô bé 7 tuổi Hải An đã giúp cho 2 người khác tìm lại được ánh sáng. Sau câu chuyện của bé Hải An, Trung tâm hiến tạng quốc gia đã nhận được 143 hồ sơ đăng kí hiến tạng.

Tổng Giám đốc chia sẻ câu chuyện của mình: "Nhân đây tôi cũng xin chia sẻ việc của tôi, từ ngày 30/8/2017 tôi đã làm cái thẻ, nếu tôi chết khi còn trẻ và cơ thể mình vẫn còn có ích cho xã hội thì tôi xin hiến tất những bộ phận cơ thể. Cái gì dùng được thì dùng còn không dùng được thì mới bỏ. Ngày hôm qua, con gái tôi rất xúc động khi tôi thông tin như vậy, tôi cũng đã thông tin cho tất cả người thân trong gia đình..."

Tại Việt Nam đang tồn tại quan niệm cho rằng chết phải toàn thây. Theo Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, việc trao tặng một phần cơ thể cho người khác là việc đức, Phật tử nên làm. Đây là quan điểm nhất quán trong Phật pháp dù là phái Đại thừa hay Phật giáo nguyên thủy cũng như nhau. Đối với những Phật tử đã hiến tạng, thầy xem hành động này của họ là làm đúng lời Đức Phật dạy, đúng với chánh pháp, đáng khen ngợi. Những Phật tử chưa hiến tạng, nếu thấy có thể làm được, thầy khuyên đây là việc nên làm, bởi không có sự bố thí nào cao quý hơn là bố thí chính bản thân mình để cứu sinh mạng người khác.

Ngày 7/3/2018

Ban TT - TCT

 

Chuyên ngành đào tạo