Image

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HIỆU TRƯỞNG, THĂM QUAN DOANH NGHIỆP CHO HSPT BẮC GIANG

Nằm trong kế hoạch công tác của phòng tuyển sinh, ngày 08/4/2017 Trường Cao đẳng nghề Long Biên sẽ tổ chức Hội nghị với Hiệu trưởng và tư vấn tuyển sinh cho gần 200 Học sinh các trường PTTH, TTGDTX trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Tham dự buổi Hội nghị này còn có sự tham gia của các doanh nghiệp may trên địa bàn tỉnh là Công ty CP may xuất khẩu Hà Phong và Công ty TNHH ATEXIM Bắc Giang.

Với mục đích để lãnh đạo các trường hiểu hơn mô hình đào tạo gắn với doanh nghiệp của LBC và định hướng giúp học sinh lựa chọn nghề nghiệp phù hợp, Nhà trường sẽ kết hợp tổ chức cho các em HSPT được thăm quan tìm hiểu mô hình sản xuất và các vị trí công việc mà các em quan tâm tại Công ty CP may xuất khẩu Hà Phong.

Hy vọng chương trình này sẽ nhận được sự quan tâm và hưởng ứng của các em HSPT trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Ngày 4/4/2017

Ban TT - LBC

Chuyên ngành đào tạo