Image

Tìm hiểu nghề May thời trang

Trường Cao đẳng nghề Long Biên với mô hình đào tạo gắn liền thực tế nhằm đáp ứng nhu cầu lao động của Doanh nghiệp. Theo các chuyên gia đầu ngành đến năm 2025  dự kiến cần khoảng 5 triệu lao động cung cấp cho các doanh nghiệp có thể đảm nhiệm các vị trí công việc ở nhiều bộ phận:

 • Phòng thiết kế, phòng kỹ thuật, phòng nghiên cứu mẫu, phòng phát triễn mẫu 
 • Quản lý và điều hành chuyền sản xuất kinh doanh, công tác chuẩn bị sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm trong ngành may
 • Lập kế hoạch sản xuất, kiểm tra, đánh giá chất lượng quy trình sản xuất sản phẩm
 • Tổ chức quản lý sản xuất những cơ sở sản xuất vừa và nhỏ của ngành may hoặc có thể mở nhà xưởng hoặc tiệm may cho bản thân

Năng lực nghề sau quá trình đào tạo

- Quản lý tổ sản xuất:

 • Tổ trưởng
 • Tổ phó

- Nhân viên phòng kỹ thuật:

 • Nhân viên thiết kế mẫu mỏng
 • Nhân viên giác sơ đồ
 • Nhân viên XD yêu cầu kỹ thuật
 • Nhân viên may mẫu
 • Nhân viên làm bảng mẫu nguyên phụ liệu
 • Nhân viên kỹ thuật chuyền

- Phòng nghiên cứu tổ chức sản xuất:

 • Xây dựng định mức chế tạo sản phẩm
 • Thiết kế chuyền
 • Phân tích thao tác
 • Triển khai sản xuất
 • Nghiên cứu cải tiến sản xuất

- Quản lý chất lượng sản phẩm:

 • Cán bộ quản lý, kiểm tra chất lượng sản phẩm: QC, QA
 • Nhân viên bộ phận quản lý chất lượng sản phẩm.

Ngày 18/7/2018

Ban TT - LBC

 

Chuyên ngành đào tạo