Image

Tìm hiểu nghề Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Sinh viên ngành Kỹ thuật Sửa chữa, Lắp ráp máy tính sau khi tốt nghiệp có thể:

  • Nắm vững các kiến thức cơ bản về hệ thống máy tính
  • Có đủ kiến thức về khoa học kỹ thuật làm nền tảng cho việc lắp ráp, cài đặt, sửa chữa và bảo trì hệ thống máy vi tính.
  • Có khả năng phân tích, đánh giá và đ­ưa ra giải pháp xử lý các sự cố, tình huống trong hệ thống máy vi tính.
  • Lắp ráp, cài đặt, sửa chữa và bảo trì hệ thống máy vi tính.
  • Sửa chữa, bảo dưỡng các thành phần cơ bản của hệ thống máy vi tính.
  • Biết cách xây dựng và quản lý hệ thống mạng Lan tại một doanh nghiệp, cửa hàng, công ty...
  • Biết tổ chức, quản lý và điều hành sản xuất của một phân xưởng, một tổ kỹ thuật, một cửa hàng lắp ráp, bảo trì, bảo dưỡng, quản lý mạng cục bộ.
  • Có tính độc lập, chịu trách nhiệm cá nhân trong việc tổ chức, quản lý và điều hành đơn vị công tác kỹ thuật của mình.

Năng lực nghề sau quá trình đào tạo:

Ngày 18/7/2018

Ban TT - LBC

Chuyên ngành đào tạo