Image

Thật không thể tin đây là sản phẩm của sinh viên LBC

Trường Cao đẳng nghề Long Biên (LBC) hiện tại đang đào tạo rất nhiều ngành nghề khác nhau. Hai năm rưỡi là thời gian đào tạo cho mỗi khóa học. Trong đó thời gian học lý thuyết là 14 tháng và sinh viên sẽ có 11 tháng để thực hành. Với đặc thù nghề nghiệp, học phải đi đôi với hành, nhà trường đã đầu tư xưởng thực hành với đầy đủ máy móc và trang thiết bị. Xưởng thực hành của nhà trường đáp ứng cho tất cả sinh viên mỗi người sử dụng một máy khi tham ra thực hành. Rất nhiều loại máy với các công năng khác nhau, giúp sinh viên có thể làm ra một sản phẩm hoàn chỉnh ngay tại xưởng thực hành.

Ngoài ra, khi sinh viên đi thực tế, sinh viên được làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp với dây chuyền sản xuất hiện đại. Trong thời gian thực tế này sinh viên được sẽ được xí nghiệp hỗ trợ thu nhập từ 3 triệu đến 3,5 triệu đồng mỗi tháng.

Ngày 4/8/2017

Ban TT - TCT

 

Chuyên ngành đào tạo