Image

Thanh niên với chủ đề sáng tạo

Trả lời hai câu hỏi trong cuộc thi:”Tại sao phải sáng tạo?” và “Bạn phải làm gì để phát huy tính sáng tạo trong thời gian tới ?”. Bốn đội chơi đại diện cho bốn khối: kinh tế, kỹ thuật, khối sản xuất và khối sinh viên LBC đã cùng thảo luận, thuyết trình qua các phần thi. Nổi bật trong cuộc thi là "The Times" đại diện cho khối kinh tế và cũng là đội đạt giải nhất.

“The Times” cho rằng: Sáng tạo không phải là việc gì đao to búa lớn, mà sáng tạo thể hiện từ viêc nhỏ nhất. Sáng tạo là để tránh bị tụt hậu và thích ứng với mọi hoàn cảnh. Nếu không sáng tạo thì cuộc sống sẽ ra sao? . “The Times” đã mang đến cho Hội trường một lập luận chắc chắn là chỉ có lao động thực tế mới tạo ra sáng tạo. Và sáng tạo nằm trong mỗi chúng ta.

Thành viên đội Đột Phá: "Đối với chúng em sáng tạo đơn giản chỉ là một quá trình lao động, làm việc, học tập không ngừng. Luôn tìm ra những biện pháp, cách thức làm việc mới nhưng nó phải tạo được dấu ấn cá nhân đồng thời mang được hiệu quả cao nhất."

Thành viên đội Discovery: "Sáng tạo là dựa trên những lý thuyết có sẵn để tạo nên sự khác biệt và sự khác biệt đó phải có hiệu quả."

Thành viên đội Tiên Phong: "Chúng ta phải không ngừng sáng tạo trong mọi lĩnh vực để không ngừng phát triển."

Khép lại phần thi, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Tổng Giám đốc Tổng Công ty đã tin tưởng và giao phó: Tất cả đoàn viên thanh niên, thế hệ trẻ May 10 hãy hành động, hãy phát huy sức mạnh của tuổi trẻ để khơi dậy và lan tỏa tinh thần sáng tạo trong toàn Tổng Công ty

Ngày 29/3/2017

Ban TT - TCT

Chuyên ngành đào tạo