Image

Phát nguyện phóng sinh mùa Vu Lan báo hiếu

Ngay từ những ngày đầu tháng Bảy âm lịch, song song với việc cử hành đại lễ Vu Lan báo hiếu thì Trường Cao đẳng nghề Long Biên cùng các đơn vị thành viên May 10 đều phát nguyện phóng sinh để nguyện cầu cho cha mẹ, ông bà đã quá vãng được siêu thoát cũng như mang đến sự bình yên, sức khỏe cho các bậc cha mẹ còn tại thế. 

Phóng sinh là một việc làm thể hiện lòng từ bi bình đẳng, thể hiện lòng từ bi của người con Phật, tâm không mong cầu lợi ích cho riêng bản thân mình nhưng phước báu lại to lớn vô cùng.

Ngày 14/9/2017

Ban TT - TCT

 

Chuyên ngành đào tạo