Image

Những đổi mới trong việc nâng cao trình độ ngoại ngữ cho CBGV, sinh viên

Để nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Anh trong nhà trường, từ năm 2013 đến nay với sự hợp tác với tổ chức phi chính phủ SCOPE GLOBAL về việc cung cấp nguồn tình nguyện viên nước ngoài của Úc, trường CĐN Long Biên đã tiếp nhận nhiều tình nguyện viên nước ngoài đến làm việc và giảng dạy tiếng Anh như: Ông Bà Robyn Davis, ông Brendan, ông bà Sara Lyons…... Hầu như các giáo viên tình nguyện viên đều là những người có kinh nghiệm và phương pháp giảng dạy tiếng Anh hay giúp cho các học viên tiếp thu bài học một các dễ dàng hơn.

Thông qua cách tổ chức học nhóm, chơi trò chơi tiếng Anh, nghe và xem bài hát tiếng anh , người học được luyện tập một cách tự nhiên dễ hiểu, dễ nhớ. Trong các buổi giảng dạy, đều có sự tham gia trợ giảng của giáo viên dạy tiếng Anh, đây cũng là cơ hội tốt để các giáo viên giao tiếp, trao đổi, tiếp cận phương pháp dạy học hiện đại của đồng nghiệp nước ngoài, qua đó nâng cao năng lực và trình độ chuyện môn nghiệp vụ giảng dạy môn ngoại ngữ.

Để tập trung và hỗ trợ hiệu quả hơn cho nghề Thiết kế thời trang, một trong những nghề trọng điểm của nhà trường, năm 2017 nhà trường tiếp nhận cô Molly - tình nguyện viên có chuyên ngành về thiết kế thời trang người Úc. Cô sẽ tham gia giảng dạy các lớp thời trang khóa C41,C42 và sẽ hỗ trợ các giáo viên nghề  thiết kế thời trang về mặt kiến thức và mở rộng các xu hướng thời trang nước ngoài trong bài giảng. Thêm vào đó, Cô Molly cũng đưa ra rất nhiều ý tưởng giúp cho các bạn sinh viên thời trang khóa 40 hoàn thiện tốt bộ sưu tập để báo cáo tốt nghiệp.

Ảnh: Cô Molly tham gia hội nghị khách hàng TCT May 10 năm 2017

Chúc cho sự hợp tác của LBC với các tình nguyện viên Úc ngày càng phát triển và đem lại hiệu quả cao trong việc nâng cao trình độ ngoại ngữ của giáo viên và sinh viên LBC.

Ngày 24/5/2017

Trần Thị Huyền - Tổ TA

Chuyên ngành đào tạo