Image

Ngày hội ý tưởng của người May 10.

Nhằm tôn vinh những tập thể, cá nhân có nhiều ý tưởng, sáng kiến cải tiến áp dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại nhiều giá trị thiết thực trong năm 2017. Qua đó cùng chia sẻ, học hỏi giữa các đơn vị để phát huy tốt hơn nữa công tác sản xuất, hướng tới mục đích thực hiện triệt để công tác tiết kiệm, giữ lao động, giảm giờ làm và hoàn thành mục tiêu đề ra.

Tại ngày hội ý tưởng đã có 5 gian hàng ý tưởng của các đơn vị gồm: Kinh đô Sơ-mi; Vương quốc Veston; Xứ sở Quần, Jacket; Thiên đường mua sắm; Khối Phòng-Trường. Trường Cao đẳng nghề mang đến các sáng kiến giải pháp: sách học tiếng anh điện tử: Yes we can, Cổng thông tin phân tích nghề nghiệp, thư viện điện tử hỗ trợ học tập và giảng dạy, thư viện sách tâm linh, mini game ứng dụng CNTT trong giảng dạy. Các ý tưởng, sáng kiến, đề tài của nhà trường đã được nhiều lời khen từ Ban tổ chức và khách tham dự vì tính ứng dụng thực tiễn cao.

Sau khi lắng nghe phần thuyết trình về ý tưởng, sáng kiến của các đơn vị, hội đồng giám khảo đã có nhận xét, đánh giá và cho điểm với mỗi sáng kiến.

Kết thúc ngày hội ý tưởng, đồng giải nhất cho khối sản xuất là: Vương quốc Veston và Kinh đô Sơ-mi. Giải 3 thuộc về sứ sở Quần, Jacket. Về khối phục vụ, giải nhất thuộc về Thiên đường mua sắm, giải nhì thuộc về khối Phòng-Trường. Đặc biệt đơn vị Cơ điện đã có những ý tưởng, giải pháp mang tính thực tiễn cao được đề nghị khen thưởng.

Ngày 30/1/2018

Ban TT - TCT

Chuyên ngành đào tạo