Image

Muốn sáng tạo cần phải đọc nhiều và nghiên cứu nhiều

Tại lễ chào cờ đầu tuần ngày 15/5, ông Thân Đức Việt - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty May 10 đã nhắc lại hai sự kiện lớn của tuần trước đó là Hội nghị khách hàng và Đại hội đoàn thanh niên Tổng công ty. Nhắc tới Đại hội Đoàn thanh niên Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 - 2019 Phó Tổng giám đốc chia sẻ: "Trong Đại hội đoàn thanh niên thì đều tóm tắt được một từ đó là Đoàn Thanh niên đại diện cho công tác sáng tạo. Làm thế nào để sáng tạo thì có một học giả trên thế giới chia sẻ kinh nghiệm rất là đơn giản, muốn sáng tạo thì có thể nghe một bản nhạc và thứ hai là phải đọc nhiều và nghiên cứu nhiều. Về nghe nhạc cũng chưa có một kết quả khoa học kiểm nghiệm. Tuy nhiên đối với câu chuyện đọc nhiều và nghiên cứu nhiều thì tôi cho rằng về cơ bản chính xác..."

Cũng trong lời phát biểu, Phó Tổng giám đốc quan tâm, nhắc nhở người lao động của mình hãy lưu ý sức khỏe khi thời tiết nắng nóng như hiện nay.

Ngày 16/5/2017

Ban TT - TCT

Chuyên ngành đào tạo