Image

HỘI THẢO XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT NGHỀ SỬA CHỮA THIẾT BỊ MAY

Triển khai kế hoạch thực hiện đề tài khoa học năm 2018 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp giao cho Trường Cao đẳng nghề Long Biên về “ Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật nghề sửa chữa thiết bị may” trình độ Cao đẳng và Trung cấp, sáng ngày 19/9/2018 diễn ra Hội thảo lần 1 tại trường. Tham dự và chủ trì Hội thảo là ông Vũ Đức Thoan - Chuyên viên vụ Cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. Ngoài ra, còn có hội đồng chuyên gia là những giáo viên, kỹ sư có nhiều năm kinh nghiệm đến từ các trường đại học, doanh nghiệp hoạt động liên quan đến nội dung đề tài.

Đề tài về xây dụng định mức Kinh tế - Kỹ thuật nghề Sửa chữa thiết bị May được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp giao cho LBC từ tháng 6/2018, ngay sau khi nhận được Đề tài, Ban giám hiệu nhận thấy tầm quan trọng của đề tài đã trực tiếp chỉ đạo, thành lập Ban chủ nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, yêu cầu bám sát kế hoạch đã xây dựng và báo cáo hàng tuần về kết quả cũng như khó khăn (nếu có) để có những định hướng kịp thời.

Phát biểu khai mạc hội thảo ông Vũ Đức Thoan - Chuyên viên vụ CSVC và thiết bị dạy nghề, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã đánh giá cao về tinh thần làm việc nghiêm túc, tuân thủ đúng các yêu cầu về thời gian, nội dung về bộ sản phẩm Ban chủ nhiệm đề tài đã thực hiện. Ông cũng đưa ra những định hướng cho các chuyên gia, khách mời nhận xét giúp Ban chủ nhiệm hoàn thiện bộ sản phẩm tốt nhất.

Ông Nguyễn Việt Hà – Phó hiệu trưởng nhà trường, chủ nhiệm đề tài ban đề tài đã đánh giá, nêu tóm tắt cách thức thực hiện và cũng nêu tầm quan trọng, ý nghĩa của đề tài. Định mức kinh tế kỹ thuật của nghề được đánh giá là một trong những yêu cầu cần thiết để cho một cơ sở đào tạo đủ các điều kiện đáp ứng trong việc dạy và đào tạo kỹ năng nghề sửa chữa thiết bị may.

Tham dự hội thảo, các khách mời, chuyên gia đã có những nhận xét, đánh giá khách quan, đưa ra những ý kiến đóng góp cho ban chủ nhiệm. Đó là cơ sở cho ban chủ nhiệm xây dựng đề tài rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện sát với yêu cầu thực tế giảng dạy chuyên môn nghề thiết bị may tại các cơ sở đào tạo.

Đề tài khoa học “Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật nghề Sửa chữa thiết bị may” là căn cứ để các cơ sở dạy nghề lập kế hoạch đào tạo đảm bảo chuẩn đầu ra, kỹ năng nghề cho người học.

Hội thảo diễn ra thành công tốt đẹp, được các chuyên viên của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, hội đồng chuyên gia đã đánh giá cao sản phẩm mà ban chủ nhiệm đã nỗ lực hoàn thiện. Qua đó, LBC tiếp tục nhận được sự tin tưởng của các cấp quản lý và tiền để để nhà trường nhận được các đề tài khoa học trong những năm tiếp theo.

Ngày 07/10/2018

Nguyễn Thị Hằng Nga - May & TKTT.

Chuyên ngành đào tạo