Image

Công tác đoàn trong doanh nghiệp phải mang hơi thở của doanh nghiệp

Ngày 14/5/2017, Đoàn Thanh niên Tổng công ty May 10 đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 33, nhiệm kỳ 2017 - 2019.  Đại hội đã tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, phương hướng hoạt động và các mục tiêu trong nhiệm kỳ 2017 - 2019. Trong nhiệm kỳ vừa qua, gần 500 công trình, phần việc thanh niên được thực hiện đưa vào áp dụng đạt kết qủa tốt, các công trình có giá trị làm lợi ước tính trên 800 triệu đồng...

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đặng Quang Hải - Bí thư Đoàn Thanh niên Khối công nghiệp Hà Nội nhấn mạnh: "Phải gắn công tác đoàn với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Công tác đoàn trong doanh nghiệp khác xa so với công tác đoàn trong các trường đại học, cao đẳng hay tại các địa bàn dân cư. Công tác đoàn trong doanh nghiệp phải mang hơi thở của doanh nghiệp. Việc gắn công tác đoàn với nhiệm vụ chuyên môn là nhiệm vụ sống còn của tổ chức đoàn, nếu không làm được việc này thì tổ chức đoàn mất vai trò trong doanh nghiệp".

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017 - 2019 gồm 15 đồng chí để lãnh đạo Đoàn Thanh niên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Đại hội đề ra như: 100% đoàn viên tham gia tham gia tốt cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác", có 80% tổng số Đoàn cơ sở trực thuộc đạt xếp loại Đoàn cơ sở vững mạnh, có ít nhất 40 công trình, phần việc thanh niên cấp chi đoàn cơ sở, mang lại giá trị thiết thực... góp phần xây dựng và phát triển bền vững Tổng công ty May 10.

Ngày 15/5/2017

Ban TT - TCT

Chuyên ngành đào tạo